Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


trideni_fotek_podle_exif

Třídění fotek podle Exif

Pokud máte hromadu neroztříděných fotek a rádi byste je rozdělili do adresářů podle událostí, tak by vám mohl být nápomocen následující příklad programu exiftool:

exiftool -o adresar_vystupu '-Directory<${Exif:Model}/${CreateDate}' -d %Y-%m  -r vstupni_adresar

Příkaz projde rekurzivně všechny soubory v adresáři vstupni_adresar a pokud v souboru najde Exif informaci o modelu zařízení, kterým byl pořízen a datum pořízení, tak soubor zkopíruje do adresářové struktury: adresar_vystupu/název modelu zařízení/rok-měsíc pořízení (např. adresar_vystupu/C725UZ/2004-08/). Takto roztříděné fotky byste již měli jednodušeji rozdělit do adresářů podle akcí.

Pozor - pokud z nějakého důvodu nemůže program korektně přečíst Exif informaci, tak soubor zkopíruje přímo do adresáře adresar_vystupu/ a vypíše chybovou hlášku.

Na windows by měl pro stejný účel zafungovat příkaz:

"exiftool(-k).exe" -o adresar_vystupu "-Directory<${Exif:Model}/${CreateDate}" -d %Y-%m  -r adresar_vstupu
trideni_fotek_podle_exif.txt · Poslední úprava: 22. 09. 2017 autor: honya

Nástroje pro stránku