Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


reakce_na_popperovu_teorii_falzifikovatelnosti_vedeckych_teorii_a_jejich_dusledky_pro_andragogiku

Reakce na Popperovu teorii falzifikovatelnosti vědeckých teorií a jejich důsledky pro andragogiku

Diplomová práce napsaná v roce 2013 na Univerzitě Jana Amose Komenského. Vedoucí práce PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.

Anotace

Diplomová práce je teoretickou analýzou vědeckých teorií a metodologie ve vztahu k andragogice. Na základě rozboru teorie falzifikace K. R. Poppera a kritiky této teorie nejprve práce vymezuje metody využívané andragogickým výzkumem. Poté analyzuje dvě velké skupiny metod a druhů výzkumu – kvantitativní a kvalitativní. Práce předkládá kritiku jednotlivých druhů výzkumu a návrhy řešení obtíží s ohledem na předcházející rozbor teorie falzifikace.

Klíčové pojmy

Andragogická teorie, diplomové práce, falzifikace, kvalitativní výzkum, kvantitativní výzkum, metodologie, teorie vědy, verifikace, zobecnitelnost.

Text práce

reakce_na_popperovu_teorii_falzifikovatelnosti_vedeckych_teorii_a_jejich_dusledky_pro_andragogiku.txt · Poslední úprava: 28. 10. 2014 autor: honya

Nástroje pro stránku