Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pulse_audio

PulseAudio

PulseAudio je zvukový server, do kterého ostatní aplikace posílají zvukový výstup. Všechny příklady byly odzkoušeny v aktuální distribuci Fedora.

Nahrávání z mikrofonu a převod do OGG

Nahrává z mikrofonu a rourou posílá do ogg a ukládá do souboru out.ogg.

pacat -r | oggenc -r - > out.ogg

Maximálně zvýší citlivost mikrofonu a nahrává se vzorkovací frekvencí 48 KHz. Převádí do ogg s kvalitou 0.

pacat -r --volume=65536 --rate=48000 --raw | oggenc --downmix -r -R 48000 -q 0 - > out.ogg

Nahrávání zvuku aplikace

Nejprve si zjistíme název aplikace, která posílá zvukový výstup do PulseAudio. Následující příkaz vypíše seznam názvů připojených aplikací.

pacmd list-clients | grep application.name

Následně pošleme zvukový výstup z pulse audio do ogg. V tomto případě se jedná o nahrávání Flash player pluginu ve Firefoxu (ALSA plug-in [plugin-container]).

pacat -r -n "ALSA plug-in [plugin-container]" --volume=65536 --raw | oggenc -q 5 -r - > out.ogg

A pokud preferujete mp3 - použijte lame:

pacat -r -n "ALSA plug-in [plugin-container]" --volume=65536 --raw | lame -r - out.mp3

Změna hlasitosti PulseAudia z příkazové řádky

Zvýší hlasitost o 3 % (mínus hlasitost snižuje). Dá se použít jako příkaz pro klávesovou zkratku v Xfce.

pactl set-sink-volume 0 +3%

Seznam používaných „sinků“ získáte příkazem pactl list sinks.

Přehrávání zvuku na jiném počítači prostřednictvím sítě

PulseAudio umožňuje posílat zvuk z jednoho PC do vybraného výstupního zařízení (rozuměj sluchátka, reproduktory) jiného počítače, pokud jsou oba ve stejné lokální síti (např. připojeny ke stejnému routeru). Níže je postup na zprovoznění mezi dvěma PC s Fedorou. Na obou počítačích proveďte následující:

 1. Nainstalujte balíčky potřebné pro provoz - jako závislosti těchto balíčků se bohužel doinstaluje dalších 150 Mb:
  dnf install paprefs pavucontrol pulseaudio-module-zeroconf
 2. Na obou počítačích povolte potřebné porty ve firewallu. Spusťte jako root nastavení firewallu:
  firewall-config
  • Záložka porty - přidejte pravidlo pro tcp port číslo 4713 a udp port 5353 (viz obrázek vpravo).
  • Přeneste runtime nastavení firewallu do permanentního (Možnosti → Runtime To Permanent).
 3. Spusťte nastavení PulseAudio jako normální uživatel:
  paprefs
  • Na záložce Přístup ze sítě zaškrtněte Zpřístupnit prozkoumatelná síťová zvuková zařízení PulseAudio místně (viz obrázek vlevo dole).
  • Pouze na počítači, jehož výstupní zařízení chcete sdílet (ke kterému jsou fyzicky připojeny reproduktory) v záložce Síťový server zaškrtněte první tři volby (viz obrázek vpravo dole).
 4. Pro pořádek restartujte obě PC.
 5. Na počítači ze kterého chcete po síti posílat zvuk do počítače druhého pusťte nějaké audio (třeba ve VLC).
 6. Spusťte nastavení hlasitosti pulse audio:
  pavucontrol
 7. V záložce Přehrávání byste měli vidět právě přehrávaný audio proud. V rozbalovacím poli u proudu byste měli vidět označení PC s bedýnkami (viz označená část na obrázku níže). Přepněte a zvuk by měl být posílán do druhého PC.

Okamžité přehrávání zvuku z mikrofonu

Pokud chcete zvuk nahrávaný mikrofonem okamžitě přehrávat pomocí reproduktorů, tak použijte následující příkaz:

pacat -r | paplay -p --raw
pulse_audio.txt · Poslední úprava: 10. 07. 2016 autor: honya

Nástroje pro stránku