Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mplayer

Mplayer a mencoder

Mplayer je oblíbený multimediální přehrývač nejen pro GNU/Linux.

Mikroskop do USB

Příkaz níže přehraje video z připojené kamery (v mém případě z mikroskopu Bresser Biolux NV).

mplayer -ao null -tv device=/dev/video0 tv://

Ukládá každou vteřinu (fps 1) jpeg soubor z kamery do aktuálního adresáře (./). Snímky čísluje, zvuk zahazuje.

mplayer -ao null -vo jpeg:progressive:outdir=./:quality=85:maxfiles=100 -fps 1 -tv device=/dev/video0 tv://

Přehraje všechny soubory jpg v adresáři s rychlostí 10snímků za vteřinu.

mplayer -fps 10 mf://*.jpg

Vytvoří z jpeg snímků v aktuálním adresáři video v x264 s 30 snímky za vteřinu (fps=30).

mencoder "mf://*.jpg" -mf fps=30 -o output.avi -ovc lavc -lavcopts vcodec=libx264 vpass=2

Přehrání DVD z adresáře

Mplayer vypíše kapitoly DVD, které jsou dostupné v cestě k uloženému DVD na lokálním disku. Grep zajistí, že se zobrazí pouze čísla kapitol a jejich délka.

mplayer -identify -novideo -nosound dvd://1 -dvd-device /cesta/k/dvd 2> /dev/null | grep "_LENGTH="

Přehraje kapitolu 8 z DVD uloženého v vestě. Použije se odstranění prokládání.

mplayer -vf yadif dvd://8 -dvd-device "/cesta/k/dvd"
mplayer.txt · Poslední úprava: 28. 10. 2014 autor: honya

Nástroje pro stránku