Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


frekvencni_analyza_-_capek_krakatit

Frekvenční analýza - Karel Čapek - Krakatit

Ukázka frekvenční analýzy slov Čapkova díla Krakatit. Jako zdroj posloužil text z Městské knihovny v Praze.

Zpracováno pomocí jednoduchého skriptu v Linuxovém BASHi.

Tabulka níže ukazuje počet výskytů slov v celé knížce o určité délce.

Dva znaky Tři znaky Čtyři znaky Pět znaků Šest a více znaků
2729 se 501 ale 482 jako 144 ještě 906 prokop
1373 to 403 tak 356 jsem 107 chtěl 219 carson
1216 na 281 pan 207 něco 98 očima 174 princezna
913 je 255 jen 187 bylo 94 tomeš 113 prokopa
609 do 196 jak 186 nebo 80 rukou 103 prokopovi
519 co 188 byl 181 jeho 72 hlavu 103 krakatit
493 mu 182 aby 172 řekl 69 rychle 86 hlavou
446 si 174 tam 155 jste 66 viděl 81 člověk
419 173 nic 134 byla 64 neboť 69 rychle
345 po 164 vám 130 toho 64 jenom 65 daimon
332 za 161 teď 130 není 63 sebou 62 prosím
327 tu 155 mne 123 tedy 59 který 59 chvíli
288 ho 145 pak 118 tady 59 chvíli 58 zrovna
251 by 143 oči 107 chtěl 58 oncle 58 doktor
216 ji 135 ani 106 ruce 58 dobře 52 chcete
149 ve 123 kde 105 před 57 nikdy 50 všechno
134 ne 112 ním 101 anči 56 někdo 50 trochu
134 110 vás 97 její 54 nevím 49 konečně
127 105 ten 86 bych 53 vůbec 48 najednou
120 vy 96 mně 83 sebe 53 kdyby 45 patrně
112 89 pod 82 proč 52 chcete 43 rukama
108 ty 88 pro 74 snad 51 zámku 43 krafft
102 mi 87 jsi 72 mezi 50 trochu 42 všecko
101 ti 86 bych 71 víte 50 starý 40 nějaký
99 od 81 nad 71 tomu 50 musím 39 nějaké
90 ze 79 své 70 jsou 48 pořád 37 hrozně
82 nu 76 vše 69 nyní 47 velmi 36 vlastně
76 li 75 jej 68 ruku 46 začal 36 docela
73 ta 70 sám 67 němu 46 prsty 34 pustil
69 69 tím 66 svou 46 nikdo 34 bručel
54 ke 66 kdo 63 něho 45 řekla 33 rozumíte
54 64 bez 62 tiše 44 stojí 33 příliš
52 62 pán 61 říci 44 místo 33 prostě
40 či 61 zas 60 bude 43 ticho 33 princeznu
32 on 60 tom 59 milý 42 přece 33 povídá
32 ni 57 mám 54 přes 42 kolem 32 nesmírně
24 56 asi 51 holz 41 parku 30 dlouho
20 no 53 měl 51 celý 38 srdce 29 nebylo
19 dr 53 ano 48 paul 38 dívka 28 přijde
16 51 ona 44 tvář 37 zdálo 28 otevřel
15 ach 49 rty 43 ticho 36 zvedl 28 obrátil
14 my 47 sem 42 byly 36 která 28 chtěla
12 le 47 dál 41 sobě 36 jaksi 27 povídal
11 oh 47 být 40 hned 35 náhle 27 nemohl
11 46 něm 39 noci 34 zatím 27 několik
11 eh 43 víš 39 musí 33 znovu 27 naprosto
10 42 nám 37 zuby 33 skoro 26 přitom
9 40 kam 37 věci 33 nebyl 26 pohled
6 de 39 jde 37 chce 33 dosud 26 nevěděl
6 ce 39 dva 37 dále 32 všech 26 dokonce
5 ma 38 věc 35 vzal 32 honem 26 budete
5 37 víc 35 opět 31 vlasy 25 zatímco
5 hm 37 chce 34 mohl 31 tohle 25 všechny
5 hl 36 kdy 34 cosi 31 ozval 25 teprve
4 33 vím 33 ptal 31 našel 25 takové
4 33 tři 33 nohy 31 dělat 25 nahoru
3 pf 32 ven 33 čelo 31 cítil 25 jednou
3 32 při 32 zase 30 tváří 25 charles
3 ko 32 dal 32 všech 30 deset 24 počkej
3 ka 31 jim 32 máte 29 vidět 24 hrůzou
3 en 30 máš 32 dnes 29 třeba 23 vyhrkl
3 29 rád 32 dělá 29 děvče 23 takový
3 ah 29 pět 31 rohn 28 konec 23 pomalu
2 zn 29 jdi 31 jsme 28 jeden 23 pokoje
2 va 29 dvě 30 taky 28 chtěla 23 nějakou
2 uf 28 šel 30 také 27 slova 23 nějaká
2 te 28 den 30 pane 27 ovšem 23 nechal
2 Óó 27 aha 30 hlas 27 odtud 22 udělat
2 26 zem 30 dolů 27 jinak 22 udělal
2 mr 25 bys 29 pana 27 abych 22 taková
2 23 váš 27 nimi 26 někdy 22 myslel
2 ks 23 prý 27 abych 26 hlavě 22 daleko
2 hu 22 těch 26 svět 25 vidíš 22 balttinu
2 he 22 nás 26 ruky 25 usedl 22 abyste
2 fi 22 můj 26 neví 25 svého 21 zkrátka
2 ef 22 buď 24 vozu 25 první 21 výbuch
2 ba 21 vůz 24 svým 25 dveře 21 všichni
2 aa 21 mít 24 svůj 25 druhé 21 přišel
1 zu 20 noc 24 sedí 25 aspoň 21 poslyšte
1 xx 20 nich 24 ráno 24 zítra 21 pokoji
1 xv 20 dát 24 měla 24 které 21 mluvit
1 xl 19 viď 23 zemi 23 večer 21 člověka
1 xi 19 sir 23 ústa 23 právě 21 Člověče
1 vi 19 oba 23 toto 23 potom 20 rychleji
1 ul 18 moc 23 svém 23 někde 20 poslední
1 tr 18 jít 23 sama 23 nechal 20 laboratoře
1 pb 18 chci 23 dost 23 díval 20 dovnitř
1 óó 18 dám 22 těch 23 copak 19 zpátky
1 oj 17 tmy 22 tebe 22 všeho 19 šeptal
1 of 17 půl 22 pryč 22 tomše 19 stanice
1 ny 17 očí 22 lidé 22 tisíc 19 radostí
1 17 let 21 vrhl 22 světa 19 napadlo
1 ku 17 jal 21 stát 22 proto 19 nahoře
1 ix 16 úst 21 okna 22 proti 19 krakatitu
1 iv 16 ing 21 lidí 22 jedno 19 kolena
1 ir 16 dne 21 koně 22 hlava 18 veliké
1 ii 15 tma 21 dívá 22 dveří 18 stařík
1 15 dny 20 země 21 výbuch 18 silnici
1 go 15 ach 20 nich 21 světě 18 peníze
1 ge 14 zda 19 však 21 slovo 18 opakoval
1 ft 14 pár 19 vidí 21 nesmí 18 dostal
1 et 14 něj 19 vaše 21 nějak 18 člověče
1 ei 14 bum 19 tobě 21 jistě 18 carsona
1 13 děl 19 šaty 21 hlavy 17 zůstal
1 13 dech 19 stůl 21 dobrá 17 vzduchu
1 13 bon 19 krku 21 dělal 17 vyskočil
frekvencni_analyza_-_capek_krakatit.txt · Poslední úprava: 22. 03. 2018 autor: honya

Nástroje pro stránku