Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


filosoficke_otazky_kognitivniho_pristupu_v_psychologii

Filosofické otázky kognitivního přístupu v psychologii

Bakalářská práce napsaná v roce 2011 na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Vedoucí práce Doc. PhDr. Jaroslav Koťa.

Anotace

Bakalářská práce se zabývá aplikací filosofické práce z oblasti teorie poznání a filosofie vědy W. V. O. Quina na kognitivní směr psychologie. Popisuje proces poznání vycházející z Quinovy filosofie od stimulů po práci s vědeckými teoriemi a hledá společné oblasti s psychologickými metodami v jejich obecné a konkrétní rovině.

Klíčové pojmy

experiment, falzifikovatelnost, filosofie vědy, generalizace, jazyk, kognitivní psychologie, logika, metody kognitivní psychologie, ontogeneze, poznávání, pozorovací kategorikál, pozorovací věta, pozorování, teorie poznání, reference, vědecká teorie, Willard Van Orman Quine.

Text práce

filosoficke_otazky_kognitivniho_pristupu_v_psychologii.txt · Poslední úprava: 28. 10. 2014 autor: honya

Nástroje pro stránku