Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


existence_priciny_podle_sexta_empirica

Existence příčiny podle Sexta Empirica

Text vznikl jako bodovaný příspěvek pro předmět Dějiny filosofie II na Masarykově univerzitě v Brně.

V příspěvku vysvětlím argumenty ke zdržení se úsudku v otázce existence příčiny, jak je popsána v Základech Pyrrhonské skepse Sexta Empirika. Na závěr tyto argumenty podrobím vlastní kritice.

Proč příčina musí existovat?

Příčina pravděpodobně existuje. Pokud by neexistovala, tak bychom museli popřít existenci pohybu, vznikání, zanikání, uspořádanosti světa a světa samotného. A pokud bychom to popírali, pak bychom potřebovali nějakou příčinou pro toto popírání. (s. 145, 17) Bez uvedení příčiny našeho tvrzení, je toto tvrzení nedůvěryhodné. (s. 146, 19)

Pokud by neexistovala příčina, vše by vznikalo ledajakým způsobem ze všeho. Myši by plodily koně a mravenci slony. Bez příčiny by počasí nerespektovalo místní zvláštnosti (s. 145, 18)

Proč příčina nemůže existovat?

Není možné uvažovat příčinu dříve, než poznáme její účinek. Příslušnost daného účinku k dané příčině je zřejmá, až potom co poznáme účinek. Platí to i opačně. Není možné určit příslušnost dané příčiny k účinku, pokud příčinu nepoznáme. Měli bychom tedy nejprve poznat účinek, abychom mohli uvažovat příčinu a zároveň bychom nejprve měli poznat příčinu, abychom ji mohli identifikovat jako příčinu účinku. Jedno není možné poznat dříve než druhé, jedno je potřeba pro potvrzení toho druhého a naopak. Proto nemůžeme tvrdit, že něco je příčinou něčeho. (s. 146, 20-22)

Podobně zní následující, poněkud nesrozumitelný argument. Příčina způsobuje účinek, pokud už existuje jako příčina, a nebo pokud ještě příčinou není. Pokud ještě není příčinou, tak nemůže způsobovat nějaký účinek. Pokud už je příčinou, musí nejprve existovat jako příčina účinku a je tak relativní vůči účinku a nemůže tedy existovat jako příčina před ním. Ani pokud příčina je nemůže působit na to, čeho je příčinou, tedy na účinek. A bez účinku není příčiny. (s. 147, 25-26)

Dalším argumentem proti existenci příčiny je, že nemůže existovat před, současně ani po důsledku. Příčina je totiž myslitelná pouze ve vztahu k důsledku. Pokud jsou nějaké dvě věci ve vztahu a jsou vzájemně relativní, tak jsou myslitelné pouze společně a mohou existovat pouze společně (ne jedna před druhou). Jenomže příčina, pokud má mít nějaký účinek na vznikání, musí existovat před ním. (s. 147, 27)

Pokud přesto někdo tvrdí, že existuje nějaká příčina, musí své tvrzení podložit nějakou příčinou, jinak nebude jeho tvrzení věrohodné. A uvedenou příčinu musí opět podložit nějakou příčinou a tak donekonečna. Protože není možné uvádět nekonečně mnoho příčin, tak nemůžeme tvrdit, že něco je příčinou něčeho. (s. 146, 23-24)

Závěr

Argumenty pro i proti existenci příčiny jsou hodnověrné. Není možné jedno nebo druhé upřednostnit, takže je třeba se zdržet úsudku o existenci příčiny.

Vlastní kritika argumentů pro existenci příčiny

V druhém odstavci je uveden argument, že pokud by neexistovala příčina, vše by vznikalo ledajak ze všeho, tedy náhodně. Je ovšem náhodné vznikání vznikáním bez příčiny? Není ve světě, kde myši plodí koně příčinou koní myš? A pokud za náhodné vznikání považujeme vznikání, jehož příčinu nebo důvod neznáme, jedná se o argument pro neexistenci příčiny? To by se pak neznalost stala důkazem.

Vlastní kritika argumentů proti existenci příčiny

Ve třech prvních odstavcích jsou pojmy příčiny a důsledku chápány tak, že jeden nemůže existovat bez druhého (jedno je potřeba pro potvrzení druhého; příčina a důsledek jsou relativní; jsou myslitelné pouze společně). Příčina nemůže existovat bez důsledku a důsledek bez příčiny. Pokud uvedené pojmy chápeme tímto způsobem, můžeme oba spojit v jeden. Můžeme si je pak představit, jako dvě strany téže mince. Ta má nepochybně dvě strany, i když vidíme pouze jednu. Pokud vidíme důsledek, můžeme si být jisti příčinou z povahy pojmu a obráceně. Takový způsob chápání pojmů příčiny a důsledku vyvrací závěry prvních tří odstavců. Sextus jako by zde vždy nejprve zavedl spojené chápání pojmu a vzápětí ho popřel.

Literatura

SEXTUS, Empiricus. Základy pyrrhonskej skepsy. Bratislava: Pravda, 1984.

existence_priciny_podle_sexta_empirica.txt · Poslední úprava: 28. 10. 2014 autor: honya

Nástroje pro stránku